Zmiany w kryteriach wyboru i LSR Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

Informujemy, iż w dniu 21 czerwca 2018 r Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Razem na wyżyny” zatwierdziło zmiany w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2015-2023 Stowarzyszenia “Razem na wyżyny”. Walne Zebranie zatwierdziło również zmiany w kryteriach wyboru grantobiorców oraz w kryteriach wyboru do przedsięwzięć podejmowanie działalności gospodarczej i rozwój działalności gospodarczej.

Wszystkich zainteresowanych zmianami oraz aplikowaniem w naborach ogłaszanych przez LGD, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.razemnawyzyny.pl.

Data opublikowania: 09:27, 27 czerwca 2018

Kategorie: Aktualności