Zmiany w ewidencji ludności

W związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2012 ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2012 poz.1407) ułatwieniu ulega realizacja obowiązku meldunkowego:

 

  • wprowadzenie możliwości jednoczesnego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu pobytu stałego;

  • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich,obywateli UE,obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nieprzekraczający trzech miesięcy;

  • likwidacja obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;

  • likwidacja obowiązku właścicieli,dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełnienia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;

  • wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;

  •  wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dnia oraz zniesienia sankcji karnych dla obywateli polskich ,obywateli UE obywateli EFTA – stron EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

  • odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładaniu wojskowego dokumentu osobistego;

  • wydłużenie okresów wyjazdów z zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

 

Data opublikowania: 12:31, 12 lutego 2013

Kategorie: Aktualności