Zmiany w ewidencji ludności

Wójt Gminy Mykanów uprzejmie przypomina, że w dniu 31.12.2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1407). Wyżej wymieniona ustawa wprowadziła ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego a w szczególności możliwość zastosowania automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu na pobyt stały w nowym miejscu pobytu.

 

Podstawowe założenia nowej ustawy to:

  • wprowadzenie możliwości jednoczesnego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu pobytu stałego;
  • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nieprzekraczający trzech miesięcy;
  • likwidacja obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
  • likwidacja obowiązku właścicieli,dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełnienia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
  • wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;
  • wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dnia oraz zniesienia sankcji karnych dla obywateli polskich ,obywateli UE obywateli EFTA – stron EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
  • odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładaniu wojskowego dokumentu osobistego;
  • wydłużenie okresów wyjazdów z zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

 

 

 

 

Data opublikowania: 09:17, 22 maja 2013

Kategorie: Aktualności