Zmiana terminu spotkania informacyjno- konsultacyjnego organizowanego przez LGD „Razem na wyżyny”

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” informuje, iż uległ zmianie termin spotkań informacyjno- konsultacyjnych. Poniżej nowy harmonogram spotkań:

Spotkanie dot. Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD ( tzw. duża infrastruktura, wartość dofinansowania wynosi od 50 000 do 300 000 zł.) odbędzie się dnia 18.12.2017 r. o godz. 14:00 – Sala sesyjna w Urzędzie Gminy Kłomnice.

Spotkania dot. projektu grantowego  pt. „Promocja obszaru LGD „Razem na wyżyny” poprzez rozwój miejsc aktywności ruchowej” w ramach przedsięwzięcia Miejsca aktywności ruchowej ( tzw. mała infrastruktura, wartość dofinansowania wynosi od 10 000 do 25 000 zł) odbędą się w dniach:

15.12.2017 r. o godz. 16:00 – Hala sportowa w Mykanowie.

18.12.2017 r. o godz.16:00 – Sala sesyjna w Urzędzie Gminy Kłomnice.

Zgodnie z Kryteriami wyboru uczestnictwo w spotkaniu o charakterze szkoleniowym jest punktowane.
Ze względów organizacyjnych konieczne jest potwierdzenie uczestnictwa w/w spotkaniach pod numerem tel. 34 374 00 01, 724 043 108, bądź drogą mailową biuro@razemnawyzyny.pl

 

 

 

Data opublikowania: 14:01, 11 grudnia 2017

Kategorie: Aktualności