Zmiana terminu Konkursu Polska od Kuchni dla Kół Gospodyń Wiejskich