Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

27 stycznia w trakcie  V sesji Rady Gminy Mykanów Radni podjęli uchwały w sprawie zmiany metody naliczania opłaty  oraz wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęto metodę naliczania opłaty od osoby. W trakcie VI sesji Rady Gminy zmienione zostały stawki za gospodarowanie odpadami.

 

 

W chwili obecnej stawka wynosi:

  • 9,50 zł od osoby dla odpadów zbieranych selektywnie
  • 19,00 zł od osoby dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny

Miesięczna opłata stanowić będzie iloczyn osób zamieszkujących daną  nieruchomość i stawki opłaty od osoby w zależności od sposobu zbierania i odbierania odpadów. W związku ze zmianą metody naliczania opłaty  należy zmienić deklaracje na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Nowe deklaracje wraz z nakazami płatniczymi będą roznosić i odbierać od mieszkańców Sołtysi.

 

Numer konta na które należy wpłacać opłatę nie ulega zmianie. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania w terminach: za I kwartał do 15 marca, za II kwartał do 15 maja, za III kwartał do 15 września za IV kwartał do 15 listopada na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Mykanowie:

Nr 21 8258 0005 2000 0000 0925 0108

lub w kasie Urzędu Gminy w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz imię i nazwisko właściciela nieruchomości.

 

Za I kwartał 2015r. obowiązują  dotychczasowe  stawki opłaty. Nowe stawki opłat obowiązywać będą od 1 kwietnia 2015r.

 

 

 

 

Data opublikowania: 10:15, 2 marca 2015

Kategorie: Aktualności