Zimowe zagrożenia

Szanowni Państwo!. Każdy sezon grzewczy, który  trwa średnio od października do kwietnia to okres, w którym jesteśmy informowani o tragicznych zdarzeniach związanych z ofiarami zaczadzenia tlenkiem węgla jak również zatruciami, często ciężkimi. Jednocześnie notuje się wiele utonięć na dzikich lodowiskach urządzanych na stawach i innych zbiornikach wodnych. Dlatego też apelujemy do mieszkańców naszej gminy o zachowanie szczególnej ostrożności, przekazując krótkie informacje, wskazówki postępowania n.t. w. wym. zagrożeń.

 

 

 T L E N E K   W Ę G L A (C Z A D)

Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzenie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenie mózgu oraz innych narządów.

 

Pamiętaj!

Jeśli używasz węgla i drewna dokonuj przeglądów nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używasz  gazu ziemnego lub oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku.

 

Objawy zatrucia tlenkiem węgla:

ból głowy, ogólne zmęczenie, duszności, trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny, senność, nudności.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i -jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

 

Jak ratować zaczadzonego?

Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:

 • natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę,
 • jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze,
 • rozluźnij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż  nie można doprowadzić do jego przemarznięcia.

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe – 999, straż pożarną – 998 lub 112.

 

Co zrobić, aby być bezpiecznym?

 • Zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
 • Stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
 • Nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
 • Za pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
 • Nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie są wentylowane,
 • zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części domu, w której sypia Twoja rodzina. To bardzo skuteczne urządzenia, które nie jedno życie już uratowały. Tylko Twoja czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność tlenku węgla. W sprzedaży są także urządzenia wykrywające jednocześnie tlenek węgla i inne groźne substancje.

 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z TZW. „DZIKICH LODOWISK”

 

Na łyżwy najlepiej wybrać się na najbliższe lodowisko, o które zadba szkoła lub inny uprawniony do prowadzenia tego typu działalności podmiot. Mamy wówczas gwarancję, że podczas jazdy jesteśmy w zupełności bezpieczni.

Pamiętajcie, że dzikie lodowiska stanowią zagrożenie dla nas oraz wszystkich osób, które w tym samym momencie znajdują się na lodzie!

Jak wynika ze statystyk każdego roku w Polsce dochodzi do tragedii podczas wchodzenia na zamarzniętą taflę lodową akwenów wodnych.

„Dzikie lodowiska” – oznaczają zawsze niebezpieczną zabawę i ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpiecznej zabawy na lodzie:

 1. Jeśli to możliwe, zorganizujmy dzieciom zabawy na nadzorowanych lodowiskach i ślizgawkach. Będziemy wtedy pewni, że nasze pociechy mają zapewnioną fachową opiekę osób dorosłych.
 2. Należy przestrzec dzieci, aby bez opieki dorosłych nie wchodziły na zamarznięte rzeki, sadzawki, stawy i jeziora. Zalegający na pokrywie lodowej śnieg potrafi być bardzo zdradliwy. Pod warstwą śniegu trudno ocenić zagrożenie, ponieważ nie widać grubości lodu, przerębli i innych niebezpiecznych miejsc. Ponadto śnieg obciąża dodatkowo taflę lodu zmniejszając jego wytrzymałość.
 3. Na lód powinny wchodzić co najmniej dwie osoby – mogą one przebywać w pewnej odległości od siebie, ale zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód, jeśli w pobliżu nikogo nie ma (dotyczy to także wędkarzy).
 4. Bawiąc się na lodzie nie należy trzymać rąk w kieszeniach – w razie wpadnięcia do wody łatwiej można się wydostać na powierzchnię.
 5. Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów i przy brzegach, ponieważ zwykle w tych miejscach lód jest cieńszy. Należy też unikać miejsc zacienionych, gdzie przez pokrywę lodową widać płynącą wodę W tych miejscach pod żadnym pozorem nie należy wchodzić na lód.
 6. Jeśli z jakiś przyczyn znalazłeś/aś się na „dzikim lodowisku” i usłyszysz trzeszczenie lodu, nie zatrzymuj się, ale natychmiast zawróć w kierunku brzegu. Zwróć również uwagę pozostałym użytkownikom o potencjalnym niebezpieczeństwie.
 7. Jeśli na lodzie zauważysz wystającą gałąź, krzaki UWAŻAJ! Może ktoś w ten sposób próbuje Ciebie ostrzec o niebezpieczeństwie (np. zrobionej przerębli). Również, jeśli Ty zauważysz nie oznakowany przerębel lub inne potencjalne niebezpieczeństwo w miarę możliwości postaraj się je oznakować np. kładąc w tym miejscu gałąź.

 

Co robić, jeśli pod kimś załamie się lód?

 1. W przypadku załamania lodu staraj się zachować spokój i spróbuj głośno wzywać pomoc. Najlepiej połóż się płasko na wodzie, rozkładając szeroko ręce i starając wpełznąć na lód.
 2. Oszczędzaj siły na wydostanie się z wody, ponieważ wydostanie bez niczyjej pomocy się o własnych siłach jest niezwykle trudne – ręce ślizgają się po mokrym lodzie nie można znaleźć chwytu.
 3. Jeśli to możliwe zdejmij buty, zrzucisz kilka zbędnych kilogramów, łatwiej będziesz mógł utrzymać się na powierzchni.
 4. W kierunku brzegu poruszaj się w pozycji leżącej.
 5. Kiedy zauważysz osobę tonącą, w pierwszej kolejności postaraj się zaalarmować służby ratunkowe tj. Państwową Straż Pożarną (tel. 998 lub 112) lub Państwowe Ratownictwo Medyczne (tel. 999 lub 112). Pamiętaj! Najważniejsze jest bezpieczeństwo ratownika. Jeśli lód załamał się pod osobą poszkodowaną, może załamać się również pod Tobą. Dlatego tak ważne jest wezwanie pomocy profesjonalistów. Ratownik bez odpowiedniego zabezpieczenia w zimnej wodzie może przebywać ok. 3 minut. Później z uwagi na wyziębienie organizmu może stać się osobą poszkodowaną.
 6. Udzielając pomocy, nie biegnij w kierunku osoby poszkodowanej, ponieważ zwiększasz w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się pod Tobą. Do tonącego najlepiej zbliżyć się czołgając.
 7. Jeśli w zasięgu ręki masz do dyspozycji długi szalik, grubą gałąź, sanki spróbuj podczołgać się na odległość rzutu i podaj przedmiot poszkodowanemu.
 8. Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła. Pamiętaj, nie wolno poszkodowanego polewać ciepłą wodą, ponieważ może to spowodować u niej szok termiczny.
 9. W miarę możliwości należy podać poszkodowanemu słodkie i ciepłe (ale nie gorące) płyny do picia. Osobę poszkodowaną powinien także obejrzeć lekarz.

 

                                                                                                     Kierownik RSO i ZK
M. Merc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 13:26, 25 listopada 2014

Kategorie: Aktualności