Zielona Pracownia – Kosmiczna Kraina w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Radostkowie już otwarta.

Zielona Pracownia – Kosmiczna Kraina w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Radostkowie już otwarta.

Szkoły w całym kraju milczą i czekają na moment, kiedy znowu przyjmą pod swój dach roześmianych i rozdyskutowanych uczniów. Wszystkim nam tego brakuje. Jednak
w poniedziałek 23 listopada b.r. nasza szkoła zatętniła na chwilę życiem, pojawili się goście, którzy wzięli udział w kameralnym, ale uroczystym otwarciu Zielonej Pracowni.

Dyrektor szkoły, pani Grażyna Witkowska powitała wójta Gminy Mykanów – pana Dariusza Pomadę, kierownik Referatu Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia – panią Anetę Bator oraz przewodniczącą Rady Rodziców – panią Magdalenę Kuban. Niestety, panujące warunki nie pozwoliły wziąć udziału w uroczystości naszym uczniom, obecna była jedynie ich przedstawicielka, przewodnicząca Szkolnego Samorządu – Noemi Sokolińska.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Gminę Mykanów w terminie od 01.08.2020 roku do 15.09.2020 roku. Koszt przedsięwzięcia 37 555,23 zł. w tym dotacja
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w wysokości 29965,28 zł.

W ramach projektu utworzono w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radostkowie Zieloną Pracownię „Kosmiczna Kraina”. Sala przeszła gruntową modernizację tj. doprowadzono wodę, wymieniono instalację elektryczną, pomalowano ściany, a w oknach zainstalowano rolety. Powstał również kącik kosmiczny, któremu efektu dodaje fototapeta. 

Wkład własny w wysokości 7500,00zł, to nagroda, którą zdobyliśmy w pierwszym etapie konkursu „Zielona Pracownia – Projekt”. Wizualizację wykonała absolwentka naszej szkoły – Martyna Sapała (obecnie Wochal), za co serdecznie dziękujemy.

W drugim etapie autorką scenariuszy i programu ekologicznego była Pani Maria Radomska. Dokumentację projektu sporządziła dyrektor szkoły – Grażyna Witkowska. Ona również czuwała nad całym procesem powstawania pracowni.

Podczas otwarcia został zaprezentowany film przedstawiający doświadczenia wykonane przez uczniów klasy VII pod opieką pani Sabiny Szostek, nauczycielki fizyki.

Klasa wyposażona została w nowe meble, stanowiska laboratoryjne, stoliki, ergonomiczne krzesełka oraz monitor interaktywny. Zakupiono pomoce dydaktyczne, które posłużą do przeprowadzania zajęć dydaktycznych, kół zainteresowań, zajęć dodatkowych zarówno
w szkole, jak i w terenie.

Zielona Pracownia- „Kosmiczna Kraina” będzie miejscem, gdzie, obok lekcji fizyki, biologii czy chemii, uczniowie będą mogli rozwijać swoje pasje oraz talenty, zgłębiać wiedzę
i nabywać nowych umiejętności.

Grażyna Witkowska
Joanna Selera

 

Data opublikowania: 13:04, 27 listopada 2020

Kategorie: Aktualności