Zebranie sprawozdawcze w OSP Stary Kocin

Trwa kampania sprawozdawcza jednostek OSP z Gminy Mykanów. W niedzielę 5 lutego 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kocinie. Data nie była przypadkowa, ponieważ 4 lutego jednostka obchodziła 95 rocznicę powstania.

Zebranie rozpoczął Prezes OSP Stary Kocin, który został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym zebrania. Druh Jarosław Migoń powitał liczną grupę zaproszonych gości : Członka Prezydium Zarządu Krajowego ZOSP RP, Przewodniczącego Rady Krajowej ZMW druha Adama Nowaka, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druha Krzysztofa Smelę, Komendanta Oddziału Gminnego ZOSP RP Józefa Szota,  Wójta Gminy Mykanów Dariusza Pomadę, Przewodniczącego Rady Gminy Włodzimierza Cichonia, Radnego Gminy Mykanów Tadeusza Stańca oraz Członka Lokalnej Grupy Działania „Razem na Wyżyny” Krzysztofa Polewskiego. Ponadto wśród strażaków znajdowali się Sołtys Starego Kocina Mirosław Małek, Przewodniczący Wspólnoty Wiejskiej Marek Bawor oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Beata Jędrzejczak.

Następnie strażacy upamiętnili minutą ciszy śmierć druha Macieja Gołdy, który był wieloletnim członkiem Zarządu, a przez ostatnie lata należał do Komisji Rewizyjnej.  Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności OSP Stary Kocin oraz Komisji Rewizyjnej, nadszedł czas na wyróżnienie dwóch strażaków. Druh Mariusz Hutny dostał odznakę „Strażak Wzorowy”, natomiast na ręce druha Józefa Hombka zostały złożone podziękowania za wieloletnią pracę w zarządzie OSP. Ponadto dokonano wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej, którym został Łukasz Kęsoń.

Kolejnym punktem zebrania była dyskusja, w której swój głos zabrali strażacy oraz zaproszeni goście. Pojawił się tematy dotyczące historii lokalnej, działalności młodych strażaków oraz wspólnego wyjazdu na mecz reprezentacji.  Niestety nie obyło się bez pytań dotyczących pani Dyrektor Marzanny Figzał. Mimo iż było to zebranie strażackie, mieszkańców ciekawiła sytuacja jaka panuje w Szkole Podstawowej w Starym Kocinie. Zaproszeni goście poruszyli również temat dodatku do emerytur dla członków OSP, łamania zasad samorządności oraz problemów z dotacjami dla OSP.  Ponadto zaproszeni goście podziękowali i za działalność i zaangażowanie druhom OSP Stary Kocina.

Na koniec uczestnicy zebrania skosztowali poczęstunek przygotowany przez wspaniałe „strażaczki”, a rozmowy dotyczące straży pożarnej jeszcze przez długi czas miały miejsce w świetlicy strażackiej.

Data opublikowania: 11:33, 10 lutego 2017

Kategorie: Aktualności