Zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników na 2019 rok

1 lutego 2019 roku rozpocznie się I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników na 2019 rok. Uwaga od tego roku obowiązuje nowy wzór wniosku (dostępny w zakładce Dla Mieszkańców -> Formularze UG Mykanów).  W bieżącym roku stawka zwrotu do
1 litra wynosi 1zł. Zmianie uległa także liczba litrów, które można odliczyć w ramach przysługującego rocznego limitu do 1 ha użytkowanego rolniczo gruntu. Obecnie wynosi ona 100 litrów do 1 ha .

Kolejna zmiana dotyczy rolników, którzy hodują bydło !!! – Mogą oni uzyskać w ramach przysługującego im rocznego limitu dodatkowo 30 zł do każdej jednej Dużej Jednostki Przeliczeniowej bydła – na podstawie zaświadczenia uzyskanego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (niezbędnego do złożenia wniosku).

Każdy, kto jest producentem rolnym – użytkownikiem, właścicielem, posiadaczem,dzierżawcą gospodarstwa rolnego, może uzyskać zwrot w wysokości 1 zł do każdego zakupionego przez siebie litra oleju napędowego – w ramach określonego, przysługującego mu rocznego limitu – tj 100 litrów na 1 hektar użytkowanego gruntu.

Wnioski – wraz z załączonymi do nich fakturami lub kopiami faktur – należy składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów, w następującym terminie:

I tura: od 1 do 28 lutego 2019 roku. (faktury za zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 do 31 stycznia 2019 roku)

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na dane umieszczane na fakturze: Imię i nazwisko użytkownika, dokładny adres zamieszkania z ulicą, numerem domu, miejscowością oraz kodem pocztowym -taki sam jak podany we wniosku !!!

Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy.

Druki wniosków dostępne są w pokoju nr 1 (budynek B – I piętro) jak również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mykanów ( budynek A-niski parter) lub na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.mykanow.pl

Każdy rolnik we wniosku określa sposób wypłaty zwrotu: w gotówce lub na konto bankowe

 

Pieniądze zostaną wypłacone:

  • na konto bankowe – 30 kwietnia 2019 roku

  • w gotówce – w dniu 30 kwietnia 2019 roku w kasie Urzędu Gminy Mykanów

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku wynosi: 100 zł – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2018 r

Data opublikowania: 13:15, 4 stycznia 2019

Kategorie: Aktualności