Zbliża się II termin składania wniosków paliwowych

Informacja
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego  w 2020 roku.

Zbliża  się II termin składania przez rolników wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej  w 2020 roku.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne koronowirusem,  w celu ograniczenia czasu przebywania w urzędzie do niezbędnego minimum, uprzejmie prosimy o wcześniejsze przygotowanie prawidłowo wypełnionego wniosku.  

            Każdy, kto jest użytkownikiem (właścicielem, posiadaczem, dzierżawcą) gospodarstwa rolnego, może uzyskać zwrot w wysokości  1  zł do każdego zakupionego przez siebie litra oleju napędowego  – w ramach określonego, przysługującego mu rocznego limitu –   tj. 100 litrów na  1 hektar użytkowanego gruntu.

            Wnioski – wraz z załączonymi do nich fakturami lub kopiami faktur -należy składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu  na miejsce położenia gruntów, w następującym terminie :

II tura
od 3 do  31 sierpnia 2020 roku.

(faktury za zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku)

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na dane umieszczane na fakturze: Imię i nazwisko użytkownika, dokładny adres zamieszkania  z ulicą, numerem domu, miejscowością oraz kodem pocztowym -taki sam jak podany we wniosku !!!

Druki wniosków dostępne są w pokoju nr 1 (budynek B – I piętro) jak również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mykanów ( budynek A-niski parter) lub na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.mykanow.pl

Każdy rolnik we wniosku określa sposób wypłaty zwrotu: w gotówce lub na konto bankowe

Pieniądze zostaną wypłacone :

  • na konto bankowe – 30 października 2020 roku
  • w gotówce – w dniu 30 października 2020 roku w kasie Urzędu Gminy Mykanów

ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE KORONOWIRUSEM SUGERUJEMY,  ABY WE WNIOSKU PODAWAĆ NUMER KONTA BANKOWEGO, NA KTÓRY DOKONAMY  WYPŁATY NALEŻNOŚCI.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku wynosi: 100  zł   oraz 30 zł za każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła ( na podstawie zaświadczenia ARiMR za rok 2019 )
– zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.      

Dodatkowych informacji udziela:
insp. Małgorzata Melka
Urząd Gminy w Mykanowie
ul. Samorządowa 1, budynek B pok nr 1
tel.: 34 32-88-019 wew. 33

Data opublikowania: 10:32, 23 lipca 2020

Kategorie: Aktualności