ZAWODY GMINNE OSP 2022

W dniu 26 czerwca b.r. w godzinach popołudniowych na boisku sportowym w Lubojnie odbyły się, zawody sportowo-pożarnicze gminy Mykanów. W zawodach uczestniczyło 14 drużyn w tym: 11 w kategorii drużyny męskie „grupa A”, 1-na w kategorii drużyny damskie ”grupa C” oraz 2-wie drużyny poza konkurencją t.j. MDP ze Starego Kocina i Rybnej.

Warunki pogodowe były zadawalające, toteż zawody zostały przeprowadzone wśród licznej rzeszy kibiców, sympatyków pożarnictwa i publiczności. Także warunki startu były bezpieczne dla zawodników. Zgodnie z regulaminem zawody przeprowadzono w 2-óch konkurencjach:

– ćwiczenie bojowe,

– sztafeta pożarnicza.

W zawodach uczestniczyły władze samorządowe i związkowe OSP: Wójt Gminy Dariusz Pomada, V-ce Prezes ZOG ZOSP RP- Kierownik RSOiZK Mariusz Merc, Komendant Gminy OSP Janusz Woźniak, Radni Gminy Mykanów: Jarosław Migoń, Jacek Sówka, Artur Kotynia, Piotr Gonera, Wojciech Młynek.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie, której przewodniczącym był st. kpt. Paweł Zawiślak. Spikerem zawodów przekazującym informacje z zawodów był Mariusz Merc Kierownik RSOiZK. Zawody przebiegły sprawnie, zgodnie z regulaminem oraz zasadami bhp. Podczas zawodów wpłynął jeden protest, który komisja sędziowska rozpatrzyła negatywnie. W czasie zawodów nikt nie uległ kontuzji, ani wypadkowi. Nagrody pieniężne, puchary i dyplomy dla zwycięzców, drużyn ufundował Wójt Gminy Dariusz Pomada.

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP podczas ostatniego posiedzenia podjął uchwałę o możliwości startu w zawodach więcej, niż jednej drużyny z OSP w poszczególnych kategoriach. Decyzja ta nie koliduje z regulaminem zawodów.

Klasyfikacja generalna zawodów po przeprowadzeniu 2-óch konkurencji przedstawiała się następująco:

w kategorii seniorzy (mężczyźni grupa A) :

I miejsce – OSP RYBNA I

II miejsce – OSP LUBOJNA

III miejsce – OSP RYBNA II

w kategorii kobiety (grupa C) :

I miejsce – OSP MYKANÓW

MDP ze Starego Kocina i Rybnej startowały poza konkurencją na torach w sztafecie pożarniczej i ćwiczeniu bojowym dla seniorów bez pokonywania przeszkód, na sucho bez użycia wody i motopompy.

Gospodarzem zawodów był zarząd OSP w Lubojnie, który z pomocą OSP Radostków przygotował boisko, tory do ćwiczeń, urządzenia i inne sprawy techniczne i organizacyjne niezbędne do odbycia tej imprezy sportowej we współpracy z Prezydium ZOG ZOSP RP. Pierwszą pomoc medyczną na zawodach zabezpieczała OSP Kuźnica Kiedrzyńska oraz OSP Czarny Las.

Dlatego też, szczególne podziękowania składamy wszystkim druhnom i druhom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu zawodów.

Od kilku lat w zawodach biorą udział drużyny MDP (Rybna, Stary Kocin), co zapewne stanowi o potencjale tych jednostek, nie tylko w zakresie rywalizacji sportowej, ale również stopniowego wdrażania młodych osób w działalność OSP. Słowa uznania i podziękowania chciałbym przekazać dla opiekunów, kierowników drużyn MDP, zarządów z OSP: Stary Kocin i Rybna za wkład pracy włożony w rekrutację młodzieży do MDP, jej szkolenie nie tylko w zakresie przygotowania do zawodów, ale również w zakresie zabezpieczenia logistycznego (umundurowanie, transport, zabezpieczenie sprzętowe itp.) związane z ich funkcjonowaniem.

Jeśli zaś chodzi o zespoły startujące, trzeba przyznać, iż poziom sportowy, wyniki osiągane przez poszczególne drużyny OSP, były niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Sporo drużyn w sztafecie pożarniczej i w ćwiczeniu bojowym popełniało proste błędy, które powodowały znacząco gorsze czasy wykonania konkurencji. Być może panująca aura, ponad 30o C, nie pozostawała bez wpływu na osiągane rezultaty. Podczas startu niektórych drużyn widoczne było też nie dopracowanie, wytrenowanie poszczególnych elementów w ćwiczeniu bojowym, jak również w sztafecie pożarniczej. Pragnę podziękować wszystkim drużynom z poszczególnych OSP, zawodnikom i zawodniczkom, którzy wzięli udział w zawodach. Na szczególne podziękowania na pewno zasłużyła publiczność, kibice, którzy w bardzo licznej grupie zagrzewali uczestników zawodów do walki o jak najlepszy wynik. Na ten stan na pewno miała wpływ piękna pogoda, jak również festyn, który był organizowany przez Radę Sołecką i OSP równolegle z zawodami.

W zawodach na szczeblu powiatowym, jeżeli się odbędą, gminę Mykanów będą reprezentowały: w kategorii mężczyźni- OSP Rybna, w kategorii kobiety- OSP Mykanów, którym życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Oprac. Mariusz Merc – Kierownik RSOiZK

Data opublikowania: 11:57, 29 czerwca 2022

Kategorie: Aktualności