ZAWODY GMINNE OSP 2021

W dniu 05 września b.r. w godzinach popołudniowych na boisku sportowym w Czarnym Lesie odbyły się, po rocznej przerwie(ze względu na pandemię w 2020 r. nie odbyły się) zawody sportowo-pożarnicze gminy Mykanów. W zawodach uczestniczyło 14 drużyn w tym: 10 w kategorii drużyny męskie „grupa A”, 1-na w kategorii drużyny kobiece ”grupa C” oraz 3-rzy drużyny poza konkurencją t.j. dwie MDP ze Starego Kocina i Rybnej oraz drużyna męska- grupa „A” z Rybnej.

Warunki pogodowe były naprawdę dobre, toteż zawody zostały przeprowadzone wśród licznej rzeszy kibiców, sympatyków pożarnictwa i publiczności. Także warunki startu były bezpieczne dla zawodników. Zgodnie z regulaminem zawody przeprowadzono w 2-óch konkurencjach:

– ćwiczenie bojowe,

– sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami

.

W zawodach uczestniczyły władze samorządowe i związkowe: Prezes ZOG ZOSP RP- Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Wójt Gminy Dariusz Pomada, Przewodniczący Rady Gminy Mykanów Włodzimierz Cichoń, Komendant Gminy OSP Józef Szot, Radny Gminy z m. Czarny Las Jacek Sówka.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie, której przewodniczącym był mł. bryg. Krzysztof Dzwonnik. Spikerem zawodów przekazującym wszelkie informacje z zawodów był Mariusz Merc Kierownik RSOiZK. Zawody przebiegły sprawnie, zgodnie z regulaminem oraz zasadami bhp. Podczas zawodów nie wpłynęły protesty. W czasie zawodów nikt nie uległ kontuzji, ani wypadkowi. Nagrody pieniężne, puchary i dyplomy dla zwycięzców, drużyn ufundował Wójt Gminy Dariusz Pomada.

Klasyfikacja generalna zawodów po przeprowadzeniu 2-óch konkurencji przedstawiała się następująco:

w kategorii mężczyźni (grupa A) :

I miejsce – OSP RYBNA

II miejsce – OSP RADOSTKÓW

III miejsce – OSP MYKANÓW

w kategorii kobiety (grupa C) :

I miejsce – OSP MYKANÓW

MDP startowały poza konkurencją na torach w sztafecie pożarniczej i ćwiczeniu bojowym dla seniorów bez pokonywania przeszkód, na sucho bez użycia wody i motopompy.

Gospodarzem zawodów był zarząd OSP w Czarnym Lesie, który z pomocą Klubu Sportowego ”Płomień” przygotował boisko, tory do ćwiczeń, urządzenia i inne sprawy techniczne i organizacyjne niezbędne do odbycia tej imprezy sportowej pod opieką Prezydium ZOG ZOSP RP. Pomoc medyczno-sanitarną na zawodach zabezpieczała OSP Kuźnica Kiedrzyńska.

Dlatego też, szczególne podziękowania składamy wszystkim druhnom i druhom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu zawodów.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w zawodach wzięły udział drużyny MDP, co zapewne dobrze rokuje na przyszłość, nie tylko w zakresie rywalizacji sportowej, ale również stopniowego wdrażania tych młodych osób w działalność statutową na rzecz OSP, w celu zapewnienia ciągłości jej działania, poprzez zmianę pokoleniową. Słowa uznania i podziękowania chciałbym przekazać dla opiekunów, kierowników drużyn MDP, zarządów z OSP: Stary Kocin i Rybna za wkład pracy włożony w rekrutację młodzieży do MDP, jej szkolenie nie tylko w zakresie przygotowania do zawodów, ale znacznie szerszym wynikającym z funkcjonowania OSP oraz zabezpieczenia logistycznego (umundurowanie, transport, zabezpieczenie sprzętowe itp.) związane z ich funkcjonowaniem. Szkoda, że były to tylko 2-wie drużyny.

Jeśli zaś chodzi o zespoły startujące, trzeba uznać za zjawisko pozytywne, iż kilka drużyn uzyskało niezłe wyniki w sztafecie i ćwiczeniu bojowym, co zapewniło niezły poziom sportowy. Problemem nadal pozostają trudności związane ze zmobilizowaniem drużyn do szkolenia i ćwiczeń. Na uwagę zasługuje zwycięzca zawodów OSP Rybna, która w sztafecie pożarniczej 7×50 m. z przeszkodami uzyskała wynik 59 s., natomiast w ćwiczeniu bojowym 34 s. Jest to najlepszy wynik łączny w historii zawodów gminnych. Wynik 34 s. w ćwiczeniu bojowym to już naprawdę wysoka półka. Składamy tej drużynie najserdeczniejsze gratulacje.

Jednakże należy docenić wszystkie drużyny z poszczególnych OSP, tych zawodników i zawodniczki, którzy wzięli udział w zawodach, przygotowując się do nich, kierowników drużyn przygotowujących drużyny do startu. Ważnym elementem tych zawodów była licznie zgromadzona publiczność, kibice, którzy zagrzewali uczestników zawodów do walki o jak najlepszy wynik.

W zawodach na szczeblu powiatowym, jeżeli się odbędą, gminę Mykanów będą reprezentowały: w kategorii mężczyźni- OSP Rybna, w kategorii kobiety- OSP Mykanów, którym życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Oprac. Mariusz Merc

Kierownik RSO i ZK

Data opublikowania: 11:45, 7 września 2021

Kategorie: Aktualności