Zawiadomienie o wyłożeniu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U.2020 poz.6),  Wójt Gminy Mykanów zawiadamia  o wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Mykanów, ul. Samorządowa 1, bud. „B”, pok. nr 1, w godzinach pracy Urzędu,  w okresie od dnia 31 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla następujących obrębów ewidencyjnych gminy Mykanów: Borowno Kolonia, Grabowa, Grabówka Cykarzewska, Kocin Nowy, Kokawa, Kuźnica Kiedrzyńska, Łochynia, Radostków Wieś, Stary Cykarzew, Wierzchowisko, Wola Hankowska, Wola Kied.-Antoniów.

Treść zawiadomienia

Data opublikowania: 08:09, 31 stycznia 2020

Kategorie: Aktualności