Zasady zachowania w przypadku zagrożeń

Szanowni  Mieszkańcy –  Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obywatele polscy są zobowiązani do uczestnictwa w samoobronie ludności. Kwestię tę regulują szczegółowo przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z 1993 r., w myśl którego społeczeństwo powinno być przygotowane do samoobrony i udzielenia pomocy w najbliższym otoczeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą omawiającą Zasady zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożeń

Data opublikowania: 12:56, 27 marca 2018

Kategorie: Obrona Cywilna - Ochrona ludności