Zarządzenie Wójta Gminy Mykanów w sprawie żałoby

Zarządzenie Nr 51/2014

Wójta Gminy Mykanów

z dnia 07 lipca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie gminy Mykanów

 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm/

    

Zarządzam, co następuje:

 § 1

 

  1. W związku z tragiczną śmiercią 11 osób , które w dniu 5 lipca 2014 r. zginęły w katastrofie samolotu Szkoły Spadochronowej „Omega” w miejscowości Topolów  ogłaszam żałobę  na terenie  gminy Mykanów do dnia 19 lipca 2014 r. włącznie.
  2. Ze względu na żałobę w okresie jej trwania na terenie gminy Mykanów zabrania się organizowania wszelkich publicznych imprez o charakterze rozrywkowym.
  3. Na znak żałoby na terenie gminy Mykanów zarządzam opuszczenie flag państwowych i gminnych przy budynkach użyteczności publicznej do połowy masztu od dnia ogłoszenia zarządzenia  do dnia 19 lipca 2014r. włącznie. Flagi powinny być przepasane czarnym kirem.

 § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi gminy.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 

 Z upoważnienia wójta

 Zastępca Wójta Gminy Mykanów

 Jacek Staniewski

 

 

 

Data opublikowania: 11:44, 7 lipca 2014

Kategorie: Aktualności