Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie w ramach realizowanego Projektu Systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest zainteresowany  ofertami na przeprowadzenie kursu prawa jazdy oraz 10 różnego typu kursów zawodowych.

Szczegółowe informacje w zapytaniach:

Zapytanie ofertowe – Kurs prawa jazdy

Zapytanie ofertowe – Kursy zawodowe

Data opublikowania: 18:18, 23 lipca 2012

Kategorie: Aktualności