Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia do 30 000 EURO

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Wykonanie tablic informacyjnych w związku z realizacją inwestycji pn.”Zmniejszenie emisji CO2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej subregionu Północnego – Gmina Mykanów”.

Treść zapytania
Druk oferty

Protokół z przeprowadzonego postępowania przetargowego

EFRR kolor poziom

Data opublikowania: 11:25, 29 grudnia 2017

Kategorie: Aktualności