Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia do 130 000 zł

https://mykanow.pl/wp-content/uploads/2020/03/Logotypy.jpg

Gmina Mykanów zaprasza do składania ofert na wykonanie tablic pamiątkowych dla inwestycji pn. „Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody ‘Wierzchowisko’ w Gminie Mykanów – etap I”.

 Oferty należy składać na druku oferty, zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym, które są dostępne poniżej.

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami:
Izabela Sumlińska – inspektor ds. funduszy pozabudżetowych
tel (34) 32 88 019   wew.  40
e-mail: promocja@mykanow.pl 

Zapytanie ofertowe do 130 000 PLN

Formularz oferty

Data opublikowania: 10:09, 18 sierpnia 2021

Kategorie: Aktualności