Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia do 130 000 PLN

Gmina Mykanów realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-000./21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa oraz szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu Gminy Mykanów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie oraz dokumenty do wypełnienia:

Pliki do pobrania

Data opublikowania: 12:48, 4 października 2022

Kategorie: Aktualności