Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia do 130 000 PLN

Gmina Mykanów realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-000./21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na uruchomienie systemu umożliwiającego mieszkańcom i przedsiębiorcom sprawdzenie stanu należności podatkowych z integracją z posiadanymi systemami do wymiaru i ustalania opłat podatków i opłat lokalnych oraz posiadanym systemem finansowo-księgowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz załączniki do wypełnienia:

Pliki do pobrania

Data opublikowania: 11:39, 10 listopada 2022

Kategorie: Aktualności