Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi szkoleniowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie w ramach realizowanego Projektu Systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest zainteresowany  ofertą na wykonanie usługi szkoleniowej w trzech blokach dla grupy liczącej 11 osób.

Zakres usługi szkoleniowej: I BLOK – Warsztaty kompetencji społecznych; II BLOK – Poradnictwo zawodowe; III BLOK: warsztaty wyjazdowe „wykreuj siebie” z zakresu wizażu i komunikacji interpersonalnej.

Treść zapytania: tutaj

Data opublikowania: 08:28, 9 maja 2012

Kategorie: Aktualności