Zapytanie ofertowe

Wydłużenie terminu składania ofert do 18.06.2021 do godz. 14:30

Gmina Mykanów zwraca się z prośbą o nadsyłanie ofert cenowych na wykonanie tablic pamiątkowych, które należy wykonać zgodnie z wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT RPO WSL dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Mykanów”.

Przedmiotem zamówienia jest 7 tablic o wymiarach: 1200mm x 800mm. Z tego 1 tablica z płyty metalowej montowanej do gruntu na dwóch słupkach o długości 3,5 m oraz 6 tablic z płyt PCV montowanych do ścian zewnętrznych budynków użyteczności publicznej.

 Oferty należy składać na adres e-mail: promocja@mykanow.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy w Mykanowie, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów.

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Izabela Sumlińska – inspektor ds. funduszy pozabudżetowych, nr tel. (34) 32 88 019   wew.  40,  e-mail: promocja@mykanow.pl.

 

Data opublikowania: 10:41, 14 czerwca 2021

Kategorie: Aktualności