Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie w ramach realizowanego Projektu Systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest zainteresowany ofertami na wykonanie usługi szkoleniowej w zakresie: „Zarządzanie czasem własnym oraz budżetem gospodarstwa domowego”


Szczegóły zapytania: tutaj

Sprostowanie zapytania ofertowego tutaj

Data opublikowania: 07:44, 20 listopada 2012

Kategorie: Aktualności