Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie w ramach realizowanego Projektu Systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest zainteresowany ofertą na wykonanie Usług szkoleń zawodowych w zakresie: Kurs nowoczesnego sprzedawcy z obsługa kasy fiskalnej.

Szczegółowe informacje: tutaj

Data opublikowania: 11:09, 10 sierpnia 2012

Kategorie: Aktualności