Zapytania ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie w ramach realizowanego projektu „Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProgram Operacyjny Kapitał Ludzki jest zainteresowany ofertą na wykonanie kursów zawodowych oraz kursu prawa jazdy dla osób biorących udział w projekcie

 

Szczegółowe informacje w zapytaniach:

 

Zapytanie ofertowe – Kurs prawa jazdy

Zapytanie ofertowe – Kursy zawodowe

Data opublikowania: 14:06, 29 grudnia 2014

Kategorie: Aktualności