Zapytania ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie w ramach realizowanego Projektu Systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest zainteresowany  ofertą na wykonanie usług szkoleniowych w zakresie poradnictwa zawodowego oraz kompetencji społecznych

Szczegółowe informacje w zapytaniach:

 

Zapytanie ofertowe – Poradnictwo zawodowe

Zapytanie ofertowe – Warsztaty komunikacji społecznej

 

Data opublikowania: 08:50, 14 października 2014

Kategorie: Aktualności