Zapytania ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie w ramach realizowanego Projektu Systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest zainteresowany ofertą na wykonanie kursów zawodowych według poniższego zestawienia: 

 

 

 

Data opublikowania: 08:14, 12 marca 2014

Kategorie: Aktualności