Zapytania ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie w ramach realizowanego Projektu Systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest zainteresowany Państwa ofertą na wykonanie kursów zawodowych według poniższego zestawienia:

 

Data opublikowania: 05:55, 8 lipca 2013

Kategorie: Aktualności