Zapytania ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie w ramach realizowanego Projektu Systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest zainteresowany  ofertą na wykonanie usług szkoleniowych dla grupy liczącej 11 osób.

Szczegółowe informacje w zapytaniach:

Zapytanie ofertowe – Poradnictwo zawodowe

Zapytanie ofertowe – Warsztaty komunikacji społecznej

 

Data opublikowania: 10:07, 16 maja 2013

Kategorie: Aktualności