Zaproszenie na wycieczkę rowerową „Szlakiem Reszków”

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  i Promocji Gminy Mykanów  „Mykanów tu chce się żyć” zaprasza na wycieczkę rowerową „Szlakiem  Reszków” w niedzielę 13 maja 2018 r. Wycieczka odbędzie się w ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Mykanów  „ROKU RESZKÓW” w związku  z 100 rocznicą śmierci Edwarda Reszke. Podążać będziemy szlakiem  pobytu i życia na naszej ziemi tych wybitnych śpiewaków operowych, ale celem wycieczki jest również aktywizacja i integracja społeczeństwa, promocja zdrowego stylu życia, oraz poznanie wartości przyrodniczo – krajobrazowych okolicy.

Zbiórka uczestników  na parkingu przy OSP w Mykanowie  o godz. 9.00.

 

Trasa wycieczki liczy około 53 km i prowadzi głównie drogami asfaltowymi, częściowo szutrowymi. Przebieg trasy: Mykanów – Łochynia – Borowno – Chorzenice – Kłobukowice – Łuszczyn –  Skrzydlów – Rzeki Małe – Garnek – Karczewice – Pacierzów – Kłomnice –  Zdrowa – Borowno Łochynia –  Mykanów.

Planowany powrót do Mykanowa około godz. 16.30. 

W drodze powrotnej około godz. 13.30 zatrzymamy się na obiad, dłuższy odpoczynek i relaks w Ośrodku Rekreacyjno – Wypoczynkowym „LEŚNA KRAINA” w Karczewicach nad Wartą.

W wycieczce mogą brać udział osoby indywidualne bez względu na wiek. Osoby nieletnie wyłącznie pod opieką dorosłych. Uczestnicy są obowiązani do poruszania się po drogach publicznych w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym a w szczególności:

  • unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudniać albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny,
  • stosować się do wszelkich znaków i sygnałów drogowych,
  • stosować się do przepisów art. 32 dotyczących ruchu pojazdów w kolumnie.
  • Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać: sprawny rower, ubiór odpowiedni do pogody, kamizelkę odblaskową oraz  prowiant na czas wycieczki.
  • Uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność oraz ponoszą konsekwencje prawne i materialne za wyrządzone przez siebie szkody podczas trwania wycieczki.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się  w terminie do 10 maja. Uczestnicy zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości 35,- zł (w tym ubezpieczenie NW/OC i obiad) oraz podanie adresu i numeru PESEL – konieczne do ubezpieczenia. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku bardzo złej (deszczowej) pogody wycieczka może zostać odwołana i przełożona na inny termin. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do zmiany lub skrócenia trasy wycieczki           z uwagi na pogodę, kondycję uczestników oraz inne nieprzewidziane okoliczności.

Zapisy i więcej informacji: Adam Wochal, tel. 693 542 216, e-mail: wochal1@o2.pl.

 

                                                                               

Data opublikowania: 10:44, 7 maja 2018

Kategorie: Aktualności