Zaproszenie na wycieczkę rowerową do Gidel

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju  i Promocji Gminy Mykanów  „Mykanów tu chce się żyć” zaprasza wycieczkę rowerową do Gidel w niedzielę 16 lipca 2017 r. Zbiórka uczestników  na parkingu przed Urzędem Gminy w Mykanowie  o godz. 9.00. Trasa wycieczki liczy około 55 km i prowadzi drogami asfaltowymi.

Przebieg trasy: Mykanów – Łochynia – Borowno – Zdrowa – Kłomnice – Lipicze – Zawada – Ruda – Gidle –Borowa – Piaski – Kuźnica – Garnek – Karczewice – Pacierzów – Kłomnice – Zdrowa – Borowno Łochynia –  Mykanów.

Planowany powrót do Mykanowa około godz. 18.00.

Wycieczka ma wymiar religijny i duchowy, ale też jej celem jest promocja zdrowego stylu życia, oraz poznanie wartości historycznych i przyrodniczo – krajobrazowych okolicy, a także aktywizację i integrację społeczeństwa. Głównym celem wycieczki jest Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej w Gidlach, gdzie uczestniczyć będziemy we mszy św. o godz. 12.00,  oraz zapoznamy się z historią Sanktuarium i cudownej figurki Matki Boskiej Gidelskiej. Zwiedzimy też dwa pozostałe zabytkowe kościoły w Gidlach, a w drodze powrotnej około godz. 15.00 zatrzymamy się na obiad dłuższy odpoczynek i relaks w gospodarstwie agroturystycznym „Niezapominajka”  w Garnku.

W wycieczce mogą brać udział osoby indywidualne bez względu na wiek. Osoby nieletnie wyłącznie pod opieka dorosłych. Uczestnicy są obowiązani do poruszania się po drogach publicznych w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym a w szczególności:

  • unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudniać albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny,
  • stosować się do wszelkich znaków i sygnałów drogowych,
  • stosować się do przepisów art. 32 dotyczących ruchu pojazdów w kolumnie.

Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać: sprawy rower, ubiór odpowiedni do pogody, kamizelkę odblaskową oraz  prowiant na czas wycieczki.

Uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność oraz ponoszą konsekwencje prawne i materialne za wyrządzone przez siebie szkody podczas trwania wycieczki.

W przypadku bardzo złej (deszczowej) pogody wycieczka może zostać odwołana i przełożona na inny termin.

Koszt wycieczki  – 25,- zł od osoby w tym: ubezpieczenie NW i OC, opłata przewodnika

w Sanktuarium,  oraz obiad w gospodarstwie agroturystycznym „Niezapominajka” w Garnku.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w terminie do 13 lipca (należy podać adres i numer pesel – koniczne do ubezpieczenia).

 

Zapisy i więcej informacji: Adam Wochal, tel. 693 542 216, e-mail: wochal1@o2.pl.

 

Data opublikowania: 09:30, 5 lipca 2017

Kategorie: Aktualności