Zaproszenie na szczepienie

Urząd Gminy w Mykanowie zaprasza mieszkańców gminy Mykanów na szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, które będą realizowane w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Lubojnie ul. Częstochowska 27.

W sprawach ustalenia terminu szczepienia należy kontaktować się telefoniczne z Ośrodkiem Zdrowia w Lubojnie pod numerem telefonu (34)3289604 w godzinach od 9.00 do 14.00 zgodnie z harmonogramem szczepień ogłaszanym przez administrację rządową .

Możliwość skorzystania z transportu zorganizowanego przez Urząd Gminy w Mykanowie będą miały:

  • osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N czy odpowiednio I grupą z w/w schorzeniami

  • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego od miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Zapotrzebowanie na transport należy zgłaszać podczas rejestracji w Ośrodku Zdrowia w Lubojnie oraz pod urzędowym numerem telefonu (34)3288024 .

Informacje na temat transportu do punktu szczepień oraz możliwości rejestracji można uzyskać w Urzędzie Gminy pod numerem telefonu (34) 328-80- 24

Bieżące informacje dotyczące szczepień będą również zamieszczane na stronie internetowej Urzędu oraz profilu Facebookowym.

Data opublikowania: 12:13, 20 stycznia 2021

Kategorie: Aktualności