Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Mykanów zaprasza do składania ofert na dzierżawę zabudowanej nieruchomości gminnej, położonej w miejscowości Kokawa, gm. Mykanów.
Przedmiotem dzierżawy jest zabudowana nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Kokawa przy ul. Jesionowej nr 3 o powierzchni 0, 2052 ha, oznaczona według ewidencji gruntów jako działki nr, nr: 33/6, 33/3, 32/6, opisana w księdze wieczystej CZ1C/00177685/8 wraz z częścią budynku niemieszkalnego 3 – kondygnacyjnego  o łącznej powierzchni użytkowej  – 751,1 m², z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej  związanej ze świadczeniem opieki zdrowotnej.

Tekst zaproszenia

Data opublikowania: 09:05, 15 stycznia 2019

Kategorie: Aktualności