Zapraszamy do udziału w projekcie: „Szkoła Kooperacji Wiejskiej”

Fundacja Wspierania Aktywności i Rozwoju Lokalnego „ANKRA” serdecznie zaprasza lokalnych liderów i osoby aktywne w społecznościach z terenu powiatu częstochowskiego i kłobuckiego do bezpłatnego udziału w projekcie: „Szkoła Kooperacji Wiejskiej”.

W ramach projektu przewidujemy realizację warsztatów dotyczących kompetencji społecznych aktywnego obywatela. Zbierzemy praktyczne pomysły na aktywizowanie ludzi i społeczności
oraz wspólnie wykreujemy działania promujące liderów społecznych i ich aktywność.

 

Projekt realizowany jest od czerwca do grudnia 2014 r.

Rekrutacja uczestników trwać będzie do 30.06.2014 r.

 

W projekcie udział mogą wziąć osoby działające w społecznościach lokalnych na terenie powiatu częstochowskiego lub kłobuckiego, lokalni liderzy oraz członkowie grup nieformalnych z terenu obu powiatów.

 

Aby zgłosić swój udział w projekcie należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji, wypełnić  krótki formularz rekrutacyjny i przesłać na e-mail: ankra.biuro@gmail.com

(Dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej fundacji: ankra-org.blogspot.com)

W ramach projektu zaplanowaliśmy:

I. Pięć dwudniowych warsztatów:

1. „Aktywny obywatel, aktywna wspólnota” – Rola lidera w społeczności lokalnej

2. „Kooperacja i konfrontacja” – Jak skutecznie współpracować

3. „Jak się dogadać” – Komunikacja społeczna i interpersonalna

4. „Projekt zmiany” –  Wdrażanie pomysłów

5. „Aktywność nie boli” – Promocja działań

II. Jednodniowe spotkanie ewaluacyjne uczestników i realizatorów projektu.

III. Opracowanie i wydanie publikacji, która w atrakcyjny, przystępny sposób pokaże praktykę
i doświadczenia aktywizowania społeczności lokalnych.

IV. „Galerię aktywności”- Wydarzenie prezentujące pomysły uczestników projektu na działania
w społecznościach.

 

Co chcemy osiągnąć?

zwiększyć u uczestników projektu umiejętności diagnozy potencjału, zasobów, relacji społecznych    

    w społecznościach lokalnych

–  zwiększyć umiejętności komunikacyjne uczestników projektu (społeczne i interpersonalne)

– rozszerzyć umiejętności projektowania zmiany społecznej, realizowania inicjatyw lokalnych
   oraz umiejętności promocji działań społecznych i inicjatyw obywatelskich.

 

Kontakt:

Fundacja Wspierania Aktywności i Rozwoju Lokalnego „ANKRA”

ul. Słoneczna 111, 42-233 Mykanów

www: http://ankra-org.blogspot.com/

e-mail: ankra.biuro@gmail.com

696 667 195 – koordynator projektu

609 651 545 – opiekun procesu edukacyjnego

 

 do pobrania:

plakat

regulamin rekrutacji

formularz zgłoszeniowy

Data opublikowania: 05:47, 17 czerwca 2014

Kategorie: Aktualności