Zakończono realizację projektu „E-Powiat Częstochowski”

Projekt „E-Powiat Częstochowski” to wspólny projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz 15 gmin naszego powiatu, w tym gminę Mykanów. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Program Rozwoju Subregionu Północnego, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych). Celem projektu jest dostarczenie mieszkańcom usług administracyjnych cechujących się efektywnością kosztową oraz łatwością dostępu dzięki nowoczesnej infrastrukturze elektronicznej.

Realizacja projektu objęła między innymi:

 • wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i dostarczenie odpowiedniego sprzętu,
 • stworzenie modułu komunikacyjnego „Wrota Powiatu Częstochowskiego” oraz modułu turystycznego i modułu integracji samorządowej,
 • szkolenia dla pracowników urzędów gmin i Starostwa Powiatowego w Częstochowie w zakresie obsługi Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
 • zamontowanie w każdej z gmin tzw. infomatów.
Całkowity koszt projektu to 4.191.472,01 zł., z czego 85% tej kwoty stanowi dotacja  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Pozostałą część środków finansowych zapewnił Powiat Częstochowski i partnerzy projektu.

Projekt „E-Powiat Częstochowski” to inwestycja, która ma na celu usprawnić komunikację na linii urząd – obywatel.
Dzięki realizacji projektu „E-Powiat Częstochowski” otrzymujemy:

 • nowy system informatyczny w zakresie e-government
 • nowoczesny sprzęt i oprogramowanie w urzędach pomagające w obsłudze interesanta
 • nowoczesne podejście do zarządzania pracą i obsługą interesanta w 15 urzędach gmin i starostwie
 • dodatkowe umiejętności i kwalifikacje pracowników urzędów w zakresie obsług systemu informatycznych

„E-Powiat Częstochowski”  zapewni mieszkańcom między innymi:

 • łatwy dostęp do formularzy elektronicznych
 • możliwość składania wniosków drogą elektroniczną
 • monitorowanie informacji o stanie załatwianej sprawy
 • przesyłanie decyzji, pism przez urzędy bezpośrednio do interesanta.

Data opublikowania: 11:46, 5 kwietnia 2012

Kategorie: Aktualności