Zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej zawieszone na dwa tygodnie.