Tradycje historyczne osad położonych w gminie Mykanów niestety nie upamiętniły się wybitniejszymi pozostałościami z przeszłości. Czas pogrążył istniejące tu niegdyś budowle średniowiecznych kościołów, bezpowrotnie też unicestwił dwory i pałace oraz staropolską zabudowę wsi. Ostatnio gmina utraciła jeden z największych skarbów: spichlerz drewniany z Borowna, budowlę w swoim rodzaju niezwykle cenną, którą rozebrano i przeniesiono do podczęstochowskiego Olsztyna. Tam, pod ruinami zamku, ma zostać ponownie złożona, by służyć za turystyczną karczmę. Spichlerz z Borowna, drewniany, konstrukcji zrębowej, zbudowano w 1783 roku dla Franciszka Paciorkowskiego. Była to budowla dwukondygnacyjna, na rzucie prostokąta, z trzema pomieszczeniami na dole i jednym pomieszczeniem na dostępnej schodami z zewnątrz kondygnacji górnej. Obiekt ten szczególnie zdobiły siedmioprzęsłowe podcienia arkadowe, wsparte na ozdobnych słupach. Oglądając w przyszłości „starą karczmę” w Olsztynie warto wspomnieć, że to dzieło zrodziło się na ziemi należącej do wsi Borowno w gminie Mykanów. Z pozostałych zabytków, położonych w kilku miejscowościach, wspomnienia wymagają obiekty stosunkowo nieliczne.

 

w Borownie: Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca, zbudowany na miejscu dawniejszych świątyń w 1845 roku i przebudowany w latach 1885-1901. Jest to do okazała budowla neobarokowa, jednonawowa z prezbiterium zamkniętym półkoliście i dwuwieżową fasadą. We wnętrzu uwagę zwraca XVII-wieczny obraz Matki Bożej Szkaplerznej z Dzieciątkiem oraz zdobiące go srebrne suknie, również z XVII stulecia. Pałac zbudowany w 1790 roku, o cechach późnobarokowych, ale – niestety – silnie przekształcony. Początkowo własność rodziny Skarbków, przed II wojną należał do Michalskich. Obecnie dość mocno zdewastowany. Przy elewacji południowo-wschodniej budowli wciąż strzeże kamienna rzeźba lwa z pierwszej połowy XIX wieku. Pałac otaczał niegdyś okazały park, w którym urządzono stawy. Pozostałości tego założenia, w postaci starych lip i zarastających stawów, możemy obserwować po dzień dzisiejszy.  

 

phoca_thumb_l_zabytki-04-big

 

 
 

phoca_thumb_l_zabytki-08-big

 

 
Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Borownie Dworek Michałowskich w Borownie

W Cykarzewie: Kościół parafialny pw. św. Stanisława, w obecnej formie powstał w latach 1939-1940. Jest to budowla trójnawowa, o wąskich nawach bocznych i cechach neoromańskich. W kościele cykarzewskim zachował się XVII-wieczny ołtarz, pochodzący zapewne z dawnej świątyni. Współcześnie jest to ołtarz boczny.  

 

phoca_thumb_l_zabytki-07-big

 

 
Kościół parafialny pw. św. Stanisława w Cykarzewie

  W Jamnie: Kapliczka murowana z pierwszej połowy XIX wieku. W jej wnętrzu figurka ludowa św. Jana Nepomucena.  

 

phoca_thumb_l_zabytki-09-big

 

 
Kapliczka w Jamnie

  W Mykanowie: Kościół parafialny p.w. św. Leonarda Opata, w obecnej formie zbudowany w 1836 roku według projektu jednego z najwybitniejszych architektów ówczesnej doby, Henryka Marconiego, w stylu neogotyckim. Jest to świątynia jednonawowa, wzniesiona na planie prostokąta, z prezbiterium zwróconym na wschód. Fasada i tylna elewacja zamknięte nie wydzielonymi szczytami, z fryzem arkadowym pod gzymsem wieńczącym. Szczyt fasady zakończony płaską wieżyczką z ostrołukowym prześwitem na sygnaturkę. Wewnątrz ołtarze i polichromia neogotyckie. Z wyposażenia kościoła uwagę zwraca ornat czerwony z późnogotyckim haftem figuralnym z końca XV wieku. Figurka przydrożna św. Jana Nepomucena z roku 1808, posiadająca cechy późnobarokowe.  

 

phoca_thumb_l_zabytki-01-big

 

 
 

phoca_thumb_l_zabytki-06-big

 

 
Kościół parafialny p.w. św. Leonarda Opata w Mykanowie Figurka św. Jana Nepomucena w Mykanowie

W Wierzchowisku i Woli Kiedrzyńskiej: Kapliczki murowane z początku XX wieku.  

 

phoca_thumb_l_zabytki-05-big

 

 
Kapliczka w Wierzchowisku

  Oprócz wymienionych obiektów walory zabytkowe posiada sporo zagród chłopskich z XIX i początku XX wieku. Tradycyjne budownictwo wiejskie z drewna, lub drewniano-murowane, z domem usytuowanym kalenicą do drogi (często z częścią mieszkalną drewnianą i gospodarczą murowaną) możemy obserwować na przykładach zagród zachowanych w Borownie, Czarnym Lesie, Grabowej, Kokawie, Kuźnicy Kiedrzyńskiej i Kuźnicy Lechowej, Mykanowie, Starym i Nowym Kocinie oraz w Wierzchowisku.