XXXV sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)  zwołuje się w  dniu 11 października  2017r  (środa) o godz. 10.00  w sali Gminnego Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie  XXXV  sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marcina Kacprzaka w Starym Cykarzewie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marcina Kacprzaka w Starym Cykarzewie
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Okrzei w Mykanowie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Okrzei w Mykanowie
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Reszke w Borownie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Edwarda Reszke w Borownie
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. VI Pułku Piechoty w Starym Broniszewie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. VI Pułku Piechoty w Starym Broniszewie
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Starym Kocinie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Starym Kocinie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radostkowie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Radostkowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubojnie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Lubojnie
 16. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wierzchowisku  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Wierzchowisku
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kolonia Wierzchowisko i Lubojna.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borowno Kolonia, Lubojenka, Kuźnica Lechowa i Tylin.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stary Cykarzew i Wola Kiedrzyńska
 20. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.
 21. Zapytania i wnioski sołtysów.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 19:46, 3 października 2017

Kategorie: Aktualności