XXXIII Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 14 września 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie  XXXIII sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czarny Las przy ul. Częstochowskiej, Wola Hankowska przy ul. Dworskiej i Radostków Kolonia przy ul. Wesołej w gminie Mykanów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wierzchowisko w obrębie ulic: Słonecznej, Osiedlowej, Jemiołowej i Szkolnej w gminie Mykanów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 224/XXIX/2021 Rady Gminy Mykanów z dnia 07 maja 2021r.
 11. Zapytania i wnioski sołtysów.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 14:26, 6 września 2021

Kategorie: Aktualności