XXXI Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 30 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie  XXXI sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Mykanów w roku 2021.
 10. Zapytania i wnioski sołtysów.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Mykanów.

 

 

 

Data opublikowania: 11:42, 14 lipca 2021

Kategorie: Aktualności