XXVI Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 29 grudnia 2020r. (wtorek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie  XXVI sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania urządzeń kanalizacyjnych dla Związku Komunalnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gminy Mykanów.
  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Mykanów

 

 

Data opublikowania: 09:17, 22 grudnia 2020

Kategorie: Aktualności