XXIV Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 18 grudnia 2020r. (piątek) o godz. 10.00  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie  XXIII sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 8. Przedstawienie projektu budżetu Gminy na 2021 rok.
  1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
  2. Opinia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
  3. Dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Mykanów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czarny Las przy ul. Sadowej, Kuźnicy Kiedrzyńskiej przy ul. Spacerowej i Woli Hankowskiej przy ul. Akacjowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czarny Las przy ul. Częstochowskiej, Woli Hankowskiej przy ul. Dworskiej i Radostków Kolonia przy ul. Wesołej.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Mykanów.

 

 

 

Data opublikowania: 11:09, 3 grudnia 2020

Kategorie: Aktualności