XXIV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces”

XXIV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich ogłoszonego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Ideą konkursu organizowanego cyklicznie od 2000 roku jest promocja:

– przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców;

– innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”;

– działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu;

– włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy;

– przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

 

Warunki przystąpienia do konkursu:

Do ww. konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2022 r. do 29 lutego 2024 r. Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 25 kwietnia 2024 r. bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na adres: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, z dopiskiem: Konkurs „Sposób na sukces” lub do wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizowanego przedsięwzięcia.

Regulamin konkursu oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem:

https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

 

Osoby do kontaktu ze strony Centrum:

Małgorzata Modzelewska – m.modzelewska@cdr.gov.pl, 22 125 62 44

Izabela Sarba – i.sarba@cdr.gov, 22 125 62 41

Karol Wasiewicz – k.wasiewicz@cdr.gov.pl, 22 125 62 45

Data opublikowania: 11:04, 12 marca 2024

Kategorie: Aktualności