XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci organizowany przez KRUS

Prezes KRUS, Aleksandra Hadzik ogłosiła właśnie rozpoczęcie XI Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy: od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego organizację wspierają Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym całego przedsięwzięcia jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat medialny sprawują: TVP 1, platforma informacyjna AgroNews.com.pl, Dwutygodnik Agro Serwis, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Tygodnik Poradnik Rolniczy oraz Rolniczy Przegląd Techniczny.

Z wielką przyjemnością możemy stwierdzić, że Ogólnopolski Konkurs Plastyczny cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i mamy nadzieję, że i w tegorocznej edycji odkryjemy wiele kreatywnych i twórczych pomysłów naszych wspaniałych pociech.

W ramach wojewódzkiego etapu konkursu, w 2020 roku do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie wpłynęło 1776 prac plastycznych dzieci z ponad 180 szkół podstawowych, znajdujących się na terenach wiejskich w województwie śląskim.

Jak co roku Konkurs promuje wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzuje „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat,” wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi, przygotowanego przez KRUS.

Tegoroczne hasło konkursowe ma obrazować wiedzę jaką zdobyły dzieci uczestnicząc w prowadzonych przez KRUS lekcjach o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych
w gospodarstwach rolnych.

komunikat-pdf

plakaty_konkursy_2szt_707x1000+5mmSPAD 2

plakaty_konkursy_2szt_707x1000+5mmSPAD 2 Regulamin XI Konkursu Plastycznego

Data opublikowania: 14:09, 10 lutego 2021

Kategorie: Aktualności