XI Ekumeniczne spotkanie strażaków MYKANÓW 2012 r

W dniu 27.10.2012 roku w Mykanowie odbyło się XI ekumeniczne spotkanie strażaków. Rozpoczęcie uroczystości  odbyło się na placu przed remizą OSP, zgodnie z ceremoniałem strażackim.

Na wstępie został złożony  meldunek przez dowódcę uroczystości o gotowości do rozpoczęcia XI ekumenicznego spotkania strażaków. Meldunek  odebrał generał brygadier, V-ce Prezes ZG ZOSP RP, senator Zbigniew Meres. Nastąpił przegląd i powitanie  pododdziałów, podniesienie flagi państwowej oraz powitanie zaproszonych gości, którego dokonał Wójt Gminy Krzysztofa Smela. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

– generał brygadier, V-ce Prezes ZG ZOSP RP, senator Zbigniew Meres,

– Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach nadbrygadier Marek Rączka,

– generał brygadier w st. spocz. Teofil Jankowski,

– Starosta Częstochowski Andrzej Kwapisz,

– Komendant KM PSP bryg. Zbigniew Hibner wraz z komendantami komend miejskich, powiatowych

  z województwa śląskiego,

– Komendant Centralnej Szkoły Pożarniczej w Częstochowie,

– Prezes ZOP ZOSP RP dh Ireneusz Skubis wraz z prezesami oddziałów powiatowych z woj. śląskiego

  oraz oddziałów gminnych z powiatu częstochowskiego,

– biskup Jan Wątroba i biskup Tadeusz Szurman wraz z księżmi kościoła św. Leonarda w

   Mykanowie,

– przedstawiciele Policji, Wojska, strażaków z gminy Mykanów.

Uroczystość swą obecnością  uświetniła kompania reprezentacyjna z Centralnej Szkoły Pożarniczej w Częstochowie.

Następnie odbyło  się nabożeństwo ekumeniczne w kościele św. Leonarda Opata w Mykanowie . Nabożeństwo celebrowali  biskup Jan Wątroba i biskup  Tadeusz Szurman z kościoła ewangelicko-augsbursiego RP. Odbywało się zgodnie z liturgią przygotowaną przez ks. kpt. Adama Glajcara.

Po nabożeństwie miał miejsce  pokaz sprzętu strażackiego, którego organizatorem była KM PSP w Częstochowie. Trzecią część kończyło  spotkanie w strażnicy. W tym czasie przy stole jest okazja do wymiany zdań, można podzielić się spostrzeżeniami, poglądami, uwagami, a także można zasięgnąć właściwej, kompetentnej rady.

Na pewno spotkania te  służą integracji braci strażackiej. Są one nierozłączną częścią strażackiej służby. W strażnicy OSP odbył się również krótki koncert orkiestry dętej z Mykanowa, gdzie jednocześnie podano gorący posiłek dla uczestników uroczystości.

Straż Pożarna w Polsce jest sumą dwóch składników: Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej.  Do obowiązku strażaka należy ratowanie życia. Służba ta  jest zauważalna w ratownictwie drogowym, ekologicznym, chemicznym, pomocy przedmedycznej i wielu innych. Dziś właściwie trzeba mówić nie o strażaku, ale o ratowniku, który naraża swe życie, aby przynieść ratunek poszkodowanym. Zdając  sobie sprawę  z tak wielkich obowiązków i trudów strażackiej służby nie sposób nie zauważyć, że  jej codziennością  jest ocieranie się o śmierć. Strażak często musi stanąć z nią w oko w oko. Właśnie tu potrzeba wielkiej wiary, potrzeba ogromnego hartu ducha. Właśnie w tych trudnych chwilach, w akcjach, a zwłaszcza po akcji potrzeba duchowego wsparcia, potrzeba wspólnej modlitwy, duszpasterskiej rozmowy.

To jest główna idea regularnych Ekumenicznych Spotkań Strażaków, których inicjatorem jest Ogólnopolski Ewangelicki Duszpasterz Straży Pożarnej ks. kapitan Adam Glajcar.  Odbywa się ono już po raz jedenasty, na przemian w świątyni ewangelickiej, a kolejnym razem w kościele rzymskokatolickim. Pierwsze ekumeniczne spotkanie strażaków odbyło się w 1999 roku w Wiśle-Czarnem, zaś ostatnie w Wodzisławiu Śląskim.

Spotkanie odbyło się  pod honorowym patronatem Starosty Częstochowskiego  Andrzeja  Kwapisza  i Wójta Gminy Mykanów Krzysztofa Smeli. Przebiegało w podniosłej i uroczystej atmosferze. Szkoda, że nie dopisała pogoda.

{phocagallery view=category|categoryid=205|limitstart=0|limitcount=16}

Data opublikowania: 14:13, 29 października 2012

Kategorie: Aktualności