Wytyczne do odbioru chryzantem ciętych

Realizując postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020, poz.1932), Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyznacza podmioty do przyjęcia chryzantem (jako bioodpadów), których posiadacz nie sprzedał w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 i które nie zostały odebrane do dnia 16 listopada br. przez podmioty określone w §1 ust 6 cytowanego rozporządzenia:

Lista podmiotów przyjmujących chryzantemy jako bioodpady znajduje się w tabeli załączonej pod tekstem.

Wytyczne w zakresie dostaw chryzantem:

– Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, związaną z pandemią COVID – 19, dostarczenie kwiatów może odbywać się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w miejscu odbioru.

– W trakcie odbioru kwiatów obowiązuje reżim sanitarny: maseczki i dezynfekcja rąk.

– Kwiaty powinny być dostarczone w sposób umożliwiający ich łatwe i sprawne policzenie.

-Kwiaty powinny być dostarczone bez opakowań plastikowych (doniczki, folie, etc.).

– Po odbiorze kwiatów upoważniony pracownik potwierdza ilość odebranych kwiatów na drukach ARiMR, dostępnych pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-posiadacza-chryzantem-w-pelnej-fazie-dojrzalosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-ktorzy-poniesli-straty-w-zwiazku-z-ograniczeniami-na-rynku-spowodowanymi-epidemia-covid-19.html

Ponadto KOWR przypomina, że zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia nieodebrane do dnia 16 listopada (włącznie) chryzantemy mogą być oddane podmiotom zajmującym się, zgodnie
z przepisami o odpadach, zbieraniem i przetwarzaniem odpadó
w

Najbliższy punkt odbioru kwiatów (zgodnie z wykazem KOWR) znajduje się w Uszycach (woj. Opolskie, tel. 34 359 33 90)

Lista podmiotów przyjmujących chryzantemy cięte znajduje się w załączniku poniżej

Lista Lista 1

 

 

 

 

Lista podmiotów przyjmujących chryzantemy cięte znajduje się w załączniku poniżej

https://www.kowr.gov.pl/pobierz-plik/441088

Data opublikowania: 12:04, 16 listopada 2020

Kategorie: Aktualności