Wypalanie traw

Wszyscy powinni włączyć się do działań na rzecz upowszechniania świadomości o zgubnych i nieodwracalnych skutkach wypalania roślinności, o zagrożeniach, które dotyczą również mieszkańców naszej gminy.

Wzniecony ogień często przenosi się na zabudowania mieszkalne, gospodarcze, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia oraz mienia ludzi. Ofiarą pożaru stają się niejednokrotnie podpalacze zaskoczeni przez płomienie powstałe w wyniku pożaru. W pożarach traw giną zwierzęta domowe, leśne, kręgowe, bezkręgowe, ptaki i owady.

Ograniczenie widoczności wzdłuż szlaków komunikacyjnych utrudnia ruch i może być przyczyną groźnych wypadków. Ogień może ogarniać także sterty siana lub zbóż. W warunkach niskiej wilgotności ściółki przy wysokich temperaturach łatwo o przeniesienie ognia na obszary leśne.

Pożary wskutek wypalania traw są trudne do opanowania, szczególnie szybko rozprzestrzeniają się przy porywach wiatru. Gaszenie płonących nieużytków, często o dużych rozmiarach, angażuje znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych, potencjalnie niezbędnych w innym miejscu dla ratowania życia i mienia ludzkiego. Likwidując pożar strażacy ponoszą ryzyko, którego można by uniknąć. Ponadto związane jest to ze znacznymi kosztami wyjazdu strażaków do akcji.

Sezonowe nasilenie wypalania traw zbiega się z okresem zwiększonego zagrożenia pożarowego w lasach.

Sankcje prawne:

Osobom łamiącym stosowne przepisy grozi kara aresztu albo grzywny. Dodatkowo wypalanie traw jest obecnie traktowane jako działanie wbrew tzw. dobrej kulturze rolnej, będące podstawą do pozbawienia rolnika dopłat z funduszów Unii Europejskiej.

 

Data opublikowania: 12:38, 9 kwietnia 2013

Kategorie: Aktualności