Wyniki postępowania konkursowego

Po przeanalizowaniu złożonych ofert konkursowych w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Mykanów w roku 2019, oraz ocenie zakresu proponowanych do realizacji zadań zatwierdzam zastępujące wysokości przyznanych dotacji. Prosimy o zgłoszenie się przedstawicieli stowarzyszeń i przedłożenie aktualizacji kosztorysów.

 

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Przyznana dotacja

 1

Fundacja „Energia jest wśród Nas” Stary Cykarzew

8 750,00 zł

 2

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Starego Broniszewa

1 850,00 zł

 3

Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie

9 400,00 zł

 

RAZEM:

20 000,00 zł

 

Data opublikowania: 14:47, 4 września 2019

Kategorie: Aktualności