Wyniki otwartych konkursów ofert

Wójt Gminy Mykanów ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych: „Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz promocja zdrowego stylu życia na terenie Gminy Mykanów” oraz „Wsparcie działalności artystycznej i kulturalnej w sołectwach Gminy Mykanów”. Wyniki w rozwinięciu.

 

 

Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz promocja zdrowego stylu życia na terenie Gminy Mykanów:

 

Lp

Nazwa stowarzyszenia

Wnioskowana dotacja

  1.  

Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie

2500

  1.  

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wierzchowisko „Dlaczego NIE”

4000

  1.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie

3500

 

RAZEM

10000

 

„Wsparcie działalności artystycznej i kulturalnej w sołectwach Gminy Mykanów”

 

Lp

Nazwa stowarzyszenia

Ilość punktów

Przyznana dotacja

  1.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie

58

34000

  1.  

Stowarzyszenie taneczne „ZORBA”

55

6000

 

RAZEM

 

40000

 

Data opublikowania: 12:11, 11 kwietnia 2014

Kategorie: Aktualności